Σπίτι & Υγεία

Ασφαλίστε το περιεχόμενο του σπιτιού σας και πάρτε δωρεάν οικογενειακή κάρτα για:

  • απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις
  • απεριόριστες Διαγνωστικές Εξετάσεις
  • ετήσιο τσεκ απ

μόνον με 19€ το εξάμηνο και σας δίνουμε την δυνατότητα από τον επόμενο χρόνο να πληρώνετε έως 1€ !!!

* ασφάλιστρο για κεφάλαιο περιεχομένου κατοικίας 20.000€

Από μεγάλη Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών προστατεύστε το περιεχόμενο του σπιτιού σας από : 

  • Κλοπή
  • Ληστεία
  • Φωτιά
  • Πλημμύρα
  • Διαρροή Σωληνώσεων
  • Ζημιές Κλέφτη κ.λ.π